Afschrijvingskosten berekenen

Een eigendom wat je langer dan 1 jaar gebruikt, noem je een duurzaam productiemiddel of vaste activa. De aanschaf van een vaste activa, wordt tegen de aanschafprijs opgenomen op de balans. Door verloop van de jaren wordt de vaste activa minder waard. De waardevermindering door slijtage of veroudering noem je afschrijving, hoe moet je de afschrijvingskosten berekenen?

Wat zijn afschrijvingskosten?

Afschrijven is de waardevermindering van vaste activa gedurende de tijd. Vaste activa zijn bezittingen die langer dan één jaar meegaan. Afschrijvingskosten valt onder kosten en verminderen het eigen vermogen, hierdoor betaal je minder belasting.

Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe auto. Na een aantal jaren is de kilometer stand opgelopen, de buitenkant van de auto is wellicht beschadigt, waardoor je bij de verkoop van de auto niet dezelfde prijs terug krijgt als waar je de auto voor hebt gekocht. Het is dus ook niet correct om de auto de hele economische levensduur tegen de aanschafwaarde op de balans te laten staan.

Afschrijvingskosten berekenen

Je mag zelf weten hoe je de afschrijvingskosten over de economische levensduur verdeeld. Hiervoor zijn 2 bekende methodes. Afschrijven met een vast percentage van de aanschafwaarde of afschrijven met een vast percentage van de boekwaarde.

Aanschafwaarde

Afschrijvingskosten bereken je over de aanschafwaarde van een bedrijfsmiddel. De aanschafwaarde bestaat uit de prijs die daadwerkelijk betaald is voor het goed en alle bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld installatiekosten.

Economische levensduur

Om de afschrijvingskosten verder te berekenen is het belangrijk om te weten wat de economische levensduur van je bedrijfsmiddel is. De economische levensduur is de (geschatte) tijd dat een bedrijfsmiddel in de onderneming gebruikt wordt. De gehele levensduur van een bedrijfsmiddel noem je de technische levensduur.

Restwaarde

Als de economische levensduur van het bedrijfsmiddel is verstreken betekent dit niet dat het bedrijfsmiddel niks meer waard is. Een voorbeeld hiervan is de inventaris. Kasten, stoelen en bureaus kunnen jaren meegaan en hebben bij net gebruik ook nog een restwaarde. De restwaarde is dus een geschatte prijs waarvoor de bedrijfsmiddelen verkocht kunnen worden na de economische levensduur.

Afschrijven vast percentage aanschafwaarde

Wanneer je gaat afschrijven met een vast percentage van de aanschafwaarde, schrijf je elk gebruiksjaar het zelfde bedrag af. De aanschafwaarde van het bedrijfsmiddel gaat dus elk jaar met hetzelfde bedrag omlaag. De afschrijving mag per jaar maximaal 20% op de aanschafwaarde van het bedrijfsmiddel zijn. De afschrijvingskosten bereken je als volgt:

Afschrijvingsbedrag = (aanschafwaarde – restwaarde ) / economische levensduur

Het afschrijvingspercentage is dan = afschrijvingsbedrag / aanschafwaarde x 100%

Voorbeeld

Je hebt een bedrijfsauto aangeschaft met een totale aanschafwaarde van €50.000. De economische levensduur is geschat op 7 jaar met een restwaarde van €8.000.

Afschrijvingsbedrag per jaar = ( €50.000 – €8.000 ) / 7 jaar = €6.000 per jaar

Afschrijvingspercentage = 6000 / 50.000 x 100% = 12% van de aanschafwaarde per jaar

Afschrijven vast percentage boekwaarde

Wanneer je een bedrijfsmiddel koopt waarvan de waardevermindering niet constant is, ga je afschrijven met een vast percentage van de boekwaarde. De boekwaarde is het verschil tussen de aanschafwaarde en de al berekende afschrijvingen, dus het bedrag waarvoor het bedrijfsmiddel op de balans staat.

Een voorbeeld hiervan is de inventaris. Wanneer je de stoelen aanschaft gaat er al een groot deel van de aanschafwaarde verloren. Echter gaan stoelen erg lang mee, dus na verloop van de tijd verminderd de waardevermindering.

Doordat de boekwaarde gedurende de jaren minder wordt, wordt ook het bedrag wat daarover wordt afgeschreven lager.

Voorbeeld

Dezelfde bedrijfsauto als in het voorbeeld hierboven is afgeschreven met een vast percentage van de boekwaarde. De totale aanschafwaarde is €50.000. De economische levensduur is geschat op 3 jaar met een restwaarde van €25.600. De bedrijfsauto is afgeschreven met 20% van de boekwaarde aan het begin van het jaar.

Aanschafwaarde:

Afschrijving jaar 1:

Boekwaarde eind jaar 1:

Afschrijving jaar 2:

Boekwaarde eind jaar 2:

Afschrijving jaar 3:

Boekwaarde eind jaar 3

€50.000

€-10.000

€40.000

€-8.000

€32.000

€-6.400

€25.600

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *