Wat staat er op een balans?

De balans is een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen op een bepaald moment. Het geeft je een duidelijk beeld over hoe je bedrijf er financieel voor staat. Lees verder om meer te weten wat er op een balans staat staat en bekijk de balans voorbeeld.

Wat staat er op de balans?

De balans kent twee zijdes. Aan de linkerkant de debetzijde en aan de rechterkant de creditzijde. Beide kanten moeten onderaan de streep uitkomen op hetzelfde bedrag. Het moet in balans zijn. Zijn beide kanten niet in evenwicht? Dan is er een fout gemaakt in de boekhouding.

Debetzijde

Op de debetzijde staan de bezittingen van de onderneming. Deze bezittingen worden ook wel activa genoemd. De activa worden weer onderverdeeld in vaste activa en vlottende activa.

Vaste activa

Met vaste activa worden bezittingen bedoeld die langer dan één jaar meegaan. Voorbeeld:

  • Bedrijfsplan
  • Machines
  • Vervoersmiddelen

Vlottende activa

Vlottende activa zijn bezittingen die binnen één jaar omgezet kunnen worden in geld. Voorbeeld:

Creditzijde

Op de creditzijde staat hoe de bezittingen zijn gefinancierd. Dit kan met eigen vermogen of vreemd vermogen. Ook wel passiva  genoemd. De passiva worden weer onderverdeeld in het eigen vermogen en kort- en langlopende schulden.

Eigen vermogen

Je eigen vermogen bereken je door de totale waarde van je bezittingen te verminderen met het vreemd vermogen.

Lang vreemd vermogen

Hieronder vallen schulden met een looptijd langer dan één jaar. Voorbeeld:

  • Hypotheek
  • Langlopende lening

Kort vreemd vermogen

Hieronder vallen schulden die binnen een jaar worden of moeten worden terugbetaald. Voorbeeld:

  • Crediteuren
  • Kort krediet

Hoe maak ik een balans?

De balans maak je vaak aan het jaar samen met een winst- en verliesrekening. Dit is een onderdeel van je jaarrekening. Een eenmanszaak is echter niet verplicht een jaarrekening te maken.
 
Je kunt een balans op verschillende manieren maken. Als je je boekhouding handmatig bijhoudt in Excel, maak je een balans ook handmatig. Dit kan aan het einde van het jaar veel tijd kosten. Onderaan dit artikel vind je een handmatige balans voorbeeld.
 
Gebruik je een boekhoudprogramma? Dan wordt er automatisch een balans bijgehouden. Een boekhoudprogramma zorgt ervoor dat je eenvoudig je balans, winst- en verliesrekening, grootboekrekeningen en overige overzichten snel kunt inzien.
 

Balans voorbeeld

balans voorbeeld

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *