Grootboekrekeningschema – standaard rekeningschema zzp’er

Tijdens het boekhouden krijgt je te maken met het grootboekrekeningschema, want bij het voeren van een goede boekhouding is het van groot belang dat je elke handeling noteert. Met zo’n rekeningschema zorg je er voor dat je binnen een handomdraai overzicht hebt bij het vinden van een bepaalde grootboekrekening en de daarbij behorende kostenpost.

Wat is een grootboekrekening?

Je hebt als ondernemer weinig inzicht en overzicht als je alle uitgaven en inkomsten op één hoop gooit. Daarom wordt er tijden het boekhouden gebruik gemaakt van het grootboekrekeningschema. Het grootboekrekeningschema geeft een overzicht van alle grootboekrekeningen, dit is de basis voor je boekhouding.

Op een grootboekrekening worden alle inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde categorie geboekt. Het boeken van inkomsten en uitgaven op een bepaalde grootboekrekening ordent de boekhouding en zorgt er voor dat je aan het einde van het jaar sneller een balans en winst- en verliesrekening kan maken.

Bij het kopen van een auto boek je de kosten bijvoorbeeld op de grootboekrekening “vervoermiddelen”, maar bij het tanken van benzine voor de auto boek je de kosten bijvoorbeeld op grootboekrekening “brandstofkosten”. Hierdoor zie je gelijk welke kosten je bedrijf heeft gemaakt en of bepaalde kosten hoger zijn uitgevallen dan van te voren gepland.

Grootboekrekening codes

Nog vaak vragen ondernemers zich af op welke grootboekrekening zij bepaalde kosten moeten boeken. Het vinden van de juiste grootboekrekening kan een hele zoektocht zijn. Daarom worden er voor alle grootboekrekeningen codes en rubrieken gemaakt.

In Nederland is er geen standaard rekeningschema, je bent geheel vrij om zelf de codering te kiezen. Maak je gebruik van een boekhoudprogramma? Dan zit daar vaak al een standaard rekeningschema bij die je kan gebruiken en aanpassen. 

Ondanks dat je vrij bent in het coderen en rubriceren van de grootboekrekeningen vind je hieronder een voorbeeld van alle rubrieken met de bijbehorende codes.

Rubriek 0

In deze rubriek staan de grootboekrekeningen van het eigen vermogen, vaste activa zoals panden en machines, passiva, maar ook schulden langer dan één jaar. Voorbeeld: Grootboekrekening 0300 gereedschap

Rubriek 1

In deze rubriek staan liquide middelen, schulden en vorderingen die binnen één jaar betaald moeten worden, zoals je leveranciers. Voorbeeld: Grootboekrekening 1300 Debiteuren

Rubriek 2

Hier staan alle tussenrekeningen vermeld. Stort je bijvoorbeeld geld van kas naar bank, dan boek je dat eerst op een tussenrekening totdat het geld daadwerkelijk is bijgeschreven op de bank. Voorbeeld: Grootboekrekening 2100 kruisposten kas – bank

Rubriek 3

In deze rubriek staan de voorraden. Voorbeeld: Grootboekrekening 3100 voorraad tafels

Rubriek 4

Hier staan alle kostenrekeningen vermeld, zoals administratiekosten, personeelskosten en brandstofkosten. Voorbeeld: Grootboekrekening 4100 personeelskosten

Rubriek 7

Hier staan alle grootboekrekeningen die te maken hebben met de inkoop van je voorraad. Voorbeeld: Grootboekrekening 7100 prijsverschillen

Rubriek 8

In deze rubriek staan de grootboekrekeningen van je verkopen/omzet. Voorbeeld: Grootboekrekening 8100 opbrengsten tafels

Rubriek 9

Dit is de laatste rubriek van het grootboekrekeningschema. Hierin staan de kosten die buiten de normale bedrijfsvoering vallen, zoals interest en de kleine ondernemersregeling. Voorbeeld: Grootboekrekening 9100 interestopbrengsten

Balans- en resultaatrekeningen

Zoals eerder genoemd komen de grootboekrekeningen uit het rekeningschema aan het van het jaar terug op de balans en winst- en verliesrekening.

Rubriek 0 tot en met 3 zijn balansrekeningen, deze grootboekrekeningen vind je terug op de balans.

Rubriek 4 tot en met 9 zijn resultaatrekeningen, deze grootboekrekeningen vind je terug op de winst- en verliesrekening.

Standaard rekeningschema voor ZZP’ers

Rekeningschema’s die je via je boekhoudprogramma worden aangeboden zijn vaak te uitgebreid voor zzp’ers. Het is handig om dat rekeningschema als leidraad te nemen maar je bent niet verplicht je hieraan te houden. Als jij altijd thuis werkt en geen auto van de zaak hebt is het overbodig om een grootboekrekening “kantoorpand” of “bedrijfsauto” te hebben.

Ben je opzoek naar een grootboekrekeningschema speciaal voor zzp’ers? Download hier een rekeningschema met de meest gebruikte grootboekrekeningen voor jouw eenmanszaak.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *