Verschil kosten en uitgaven in de boekhouding

In de praktijk worden de termen kosten en uitgaven nog wel eens door elkaar gehaald, wat gevolgen kan hebben voor jouw boekhouding. Wat is het verschil tussen kosten en uitgaven?

Verschil kosten en uitgaven

Het verschil tussen kosten en uitgaven is dat de uitgaven de werkelijke betalingen aangeven. Deze uitgaven zijn dus terug te vinden in de boekingen van je bank en/of kas.

Kosten hoeven niet perse een uitgave te zijn. Bij kosten hoeft het namelijk niet te betekenen dat er op dit moment geld moet worden betaald. Het betekent alleen dat er kosten gemaakt zijn, die op een bepaald moment betaald moeten worden.

Voorbeeld: Je krijgt een factuur van je leverancier met een betaaltermijn van 14 dagen. Je boekt deze factuur als kosten in je boekhoudprogramma, maar het wordt pas een uitgave als de factuur daadwerkelijk betaald is.

Het komt er op neer dat wanneer je banksaldo afneemt, er sprake is van een uitgave. Moet je iets in het resultaatrekening boeken? Dan heb je te maken met kosten.

Kosten en uitgaven in verschillende periodes

Het is belangrijk om de kosten te boeken in de periode waarop de kosten betrekking hebben. Deze periode kan verschillen met het moment waarop je de daadwerkelijke uitgave (betaling) doet.

Wanneer je een bedrijfsmiddel aanschaft met een levensduur langer dan 1 jaar en met een minimale waarde van €450 exclusief btw, is er sprake van een investering. De kosten van de investering mag je niet in één keer verminderen met je winst, maar moet je verspreiden over het aantal jaren dat je het bedrijfsmiddel gebruikt.

Stel je koopt een nieuwe bedrijfsauto met een aanschafwaarde van €10.000. Bij aankoop betaal je het gehele bedrag. hiermee maak je dus een uitgave. De kosten van de auto schrijf je in 5 jaar af. De auto is na 5 jaar nog €2.500 waard. De waardedaling van de bus is dus €1.500 per jaar.

Bij aankoop heb je een uitgave gedaan van €10.000 en per jaar maak je dus een afschrijving van €1.500 in de kosten. Hiermee kan je zien dat kosten en uitgaven niet hetzelfde zijn.

Kosten aftrekbaar belastingdienst

Het is erg belangrijk om goed onderscheid te maken tussen de kosten en uitgaven van jouw bedrijf. Voor de belastingdienst zit er namelijk een groot verschil tussen de twee termen. (zakelijke) kosten zijn namelijk voor een groot deel aftrekbaar van je winst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *