Welke ondernemingsvormen zijn er?

Als startende ondernemer kom je voor enkele keuzes te staan. Zo ook welke rechtsvorm, ook wel ondernemingsvorm genoemd het beste is voor jouw bedrijf. In Nederland heb je de keuze uit een groot aantal ondernemingsvormen. De verschillende ondernemersvormen lees je in onderstaand artikel.

Wat zijn ondernemingsvormen?

Een ondernemingsvorm is de juridische vorm waarin jij je onderneming in stand houd. Een onderneming is een bedrijf dat gericht is op het maken van winst.  

Welke ondernemingsvorm kiezen

Het is mogelijk om, na je eerste keuze, de rechtsvorm van je onderneming te wijzigen, maar dit kan vrij ingewikkelde en een dure kostenpost worden. Voordat je een geschikte ondernemingsvorm gaat kiezen is het belangrijk om te bepalen wat je toekomstbeeld is. Wil jij de eigenaar blijven en dus de leiding houden of heeft jouw onderneming bijvoorbeeld veel geld van derden nodig?

Welke ondernemingsvormen zijn er?

Er zijn verschillende ondernemingsvormen in Nederland. Deze ondernemingsvormen kunnen we verdelen in 2 groepen. Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en zonder rechtspersoonlijkheid. Een gekozen ondernemingsvorm heeft onder andere gevolgen voor de financieringsmogelijkheden. Ook krijg je te maken met bepaalde oprichtingseisen en de risico’s op het gebied van aansprakelijkheid.

Eenmanszaak

Bij een eenmanszaak is er één eigenaar. Het eigendom en de leiding van de onderneming is tevens in de handen van de eigenaar. Het oprichten van een eenmanszaak kent geen oprichtingseisen, wel dien je de eenmanszaak in te schrijven bij het Handelsregister. Een eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid, de eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk.

Vennootschap onder firma

Bij een Vennootschap onder firma, ook wel vof genoemd zijn er twee of meerdere eigenaren. Deze eigenaren vormen samen de leiding van de onderneming. Voor het oprichten van een vof zijn geen specifieke eisen. Wel dient de onderneming ingeschreven te staan bij het Handelsregister. Net als bij de eenmanszaak heeft de vof geen rechtspersoonlijkheid, de eigenaren zijn hoofdelijk aansprakelijk. Schuldeisers kunnen elke eigenaar afzonderlijk aanspreken voor de schulden.

Maatschap

Een maatschap heeft net als een Vennootschap onder firma twee of meerdere eigenaren en dezelfde oprichtingseisen. Bij de maatschap is de aansprakelijkheid anders als bij een vof. De eigenaren zijn ieder voor een gelijk deel aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

Commanditaire vennootschap

Bij een commanditaire vennootschap is er sprake van een geldschieter, ook wel stille vennoot genoemd. Wanneer een vennoot alleen geld inlegt maar niet actief is binnen de bedrijfsvoering kan er dus gekozen worden voor een commanditaire vennootschap. Deze vennoot is niet hoofdelijk aansprakelijk zolang hij niet actief is binnen het bedrijf.

Besloten vennootschap

Een besloten vennootschap heeft een kapitaal dat in aandelen is verdeeld. Met dit kapitaal wordt een bepaald doel gerealiseerd. De kopers van deze aandelen vormen samen de eigenaren van de besloten vennootschap. De aandelen van een bv staan op naam en zijn niet vrij verhandelbaar.

De eigenaren van de aandelen, ook wel aandeelhouders genoemd krijgen jaarlijks indien mogelijk een vergoeding over hun investering in het bedrijf.

Voor het oprichten van een besloten vennootschap gelden veel oprichtingseisen. Zo moeten er statuten worden opgesteld en moet elke besloten vennootschap via een notariële akte worden opgericht.

Doordat de besloten vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft zijn de eigenaren niet hoofdelijk aansprakelijk met hun privévermogen.

Naamloze vennootschap

Een besloten vennootschap en een naamloze vennootschap zijn bijna hetzelfde. Een naamloze vennootschap is een ondernemingsvorm voor ondernemingen waarvoor veel vermogen van derden aangetrokken moet worden. Net als bij een besloten vennootschap is het kapitaal bij een naamloze vennootschap verdeeld in aandelen. Een naamloze vennootschap kan echter de aandelen vrij verhandelen op de beurs.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *